Dades públiques > Instal·lacions en règim especial, aïllades i amb contracte privat
 Municipi  SANTPEDOR

Any Inst Pot(kW) PB(kWh) CP(kWh) PN(kWh) Aut(kWh) VX(kWh) DP(kWh) Qrec(kcal)  
2010 16 1,036.0 1,477,047.0 0.0 1,477,047.0 0.0 1,477,047.0 0.0 0  
2009 15 936.0 1,447,645.0 0.0 1,447,645.0 0.0 1,447,645.0 0.0 0.0  
2008 15 936.0 559,412.0 0.0 559,412.0 0.0 559,412.0 0.0 0.0  
2007 4 110.0 32,213.0 0.0 32,213.0 0.0 32,213.0 0.0 0.0  
2006 2 5.0 -- -- -- -- -- -- -- Secret estadístic
2005 2 5.0 -- -- -- -- -- -- -- Secret estadístic
2004 1 2.5 -- -- -- -- -- -- -- Secret estadístic
1-1 de 7 elements 1